Mateřská škola "Pod Ještědem"

Mateřská škola "Pod Ještědem" se nachází v Liberci, v lokalitě Horní Hanychov pod Ještědským hřebenem. Tato poloha školy nám umožňuje zařazovat  do vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Život dětí pod Ještědem".

Budova mateřské školy je patrová vila s kapacitou pro 60 dětí, třídy jsou homogenní. Je obklopena zahradou s pískovišti, houpačkami a herními prvky. Je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám.

Provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Nepřítomnost dítěte se omlouvá buď písemně nebo telefonicky předem nebo v daný den od 6:30 do 8:00hodin na telefonní čísla 482 771 067 nebo 776 484 483.

OTEVŘENÍ MŠ POD JEŠTĚDEM OD 18. 5. 2020

Informace pro rodiče k nástupu
(pokyny pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnancům MŠ)

1. MŠ se otevírá 18. 5. 2020 od 7 do 16 hodin v omezeném provozu, kvůli některým zaměstnancům v rizikové skupině, předběžně do června 2020.

2. Provoz MŠ je od 7 do 16 hodin pro všechny děti, třídy se nespojují.

3. Při nástupu dítěte zákonný zástupce předá vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení zde), nutné aktualizovat každý týden.

4. Do areálu MŠ vstupuje pouze jeden zákonný zástupce v roušce s dětmi. Prosíme, dodržujte bezpečnostní rozestupy dle značení.

5. Před vstupem do šatny je každý povinen (rodič i děti) použít dezinfekci na ruce.

6. Do budovy MŠ může vstoupit pouze jeden rodič s dětmi. Prosíme, urychlete pobyt v šatně!

7. Rodič nesmí vstoupit dál než do prostor šaten. Dítě převezme zaměstnanec MŠ a přivede ho do třídy.

8. Po předání nebo vyzvednutí dítěte musí zákonný zástupce co nejrychleji opustit celý areál MŠ (budova i zahrada).

9. Do MŠ se nesmí nosit žádné hračky z domova.

10. Po příchodu provádí zaměstnanec MŠ ranní filtr (měření teploty, vizuální kontrola dítěte, hygiena rukou).

11. Při sebemenším náznaku rýmy, kašle, teploty bude rodič telefonicky informován a je povinen si dítě neprodleně vyzvednout. 12. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.

Aktuality

 • Třídní schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí se budou konat 29.6.2020 od 16:00 hod.v zelené třídě. Těšíme se na vás.
 • Upozornění pro školní rok 2020/2021: v září 2020 dostane každé dítě nové variabilní číslo pro platbu školného a stravného. Dojde ke změně částky za školné.
 • Podmínky provozu MŠ Pod Ještědem od 18. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020 (31. 8. 2020) ke stažení v sekci Mateřská škola
 • Změna uzavření MŠ v období letních prázdnin. MŠ bude uzavřena od 20.7.2020 do 16.8.2020.
 • Vážení rodiče, žádost o ošetřovné si můžete stáhnout v sekci Mateřská škola
 • Vážení rodiče, vydávání žádostí ze zápisového portálu se posouvá a začne 27.4.2020. Další informace k zápisu do MŠ, prosím sledujte na webových sránkách. Děkujeme
 • Vzdělávání předškolních dětí - na brance MŠ si můžete vyzvednotu grafomotorické listy a pokyny k procvičování s dětmi.
 • MŠ uzavřena v průběhu letních prázdnin v období od 13.7.2020 do 21.8.2020. Zájemci o náhradní prázdninovou školku se musí nahlásit do konce dubna paní ředitelce.
 • Vážení rodiče, platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete v sekci Mateřská škola.
 • Zítra 28.5.2020 se uskuteční aktivita "Na slovíčko" pouze pro předškolní (zelenou třídu).Lektorka se telefonicky spojí se všemi rodiči.
 • Seznam přijatých dětí pro rok 2020/21 : 9286804484,5442613761,5307520256,2712849664,3378700890,6697505792,9246195275,9751877568
 • Seznam přijatých dětí pro rok 2020/21: 2543130624,2397098368,9800752128,9930095365,9447565568,7042111104,6796323712,5365457408.
 • Seznam přijatých dětí pro rok 2020/21: 6349527049,9948700416,8494336128,3627642885,2743555845.

Dnešní jídelníček

dnes není nic na jídelníčku, páč jsme s největší pravděpodobností všichni doma
nashledanou zase v pondělí!
07.08.2020