Mateřská škola "Pod Ještědem"

Mateřská škola "Pod Ještědem" se nachází v Liberci, v lokalitě Horní Hanychov pod Ještědským hřebenem. Tato poloha školy nám umožňuje zařazovat  do vzdělávacího programu množství přírodních i sportovních aktivit. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "Život dětí pod Ještědem".

Budova mateřské školy je patrová vila s kapacitou pro 60 dětí, třídy jsou homogenní. Je obklopena zahradou s pískovišti, houpačkami a herními prvky. Je využívána ve všech ročních obdobích k sezónním činnostem a sportovním aktivitám.

Provoz je od 6:30 do 16:30 hodin. Nepřítomnost dítěte se omlouvá buď písemně nebo telefonicky předem nebo v daný den od 6:30 do 8:00hodin na telefonní čísla 482 771 067 nebo 776 484 483.

Aktuality

 • Vážení rodiče, v sekci Mateřská škola naleznete podrobnosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol pro školní rok 2019 – 2020
 • Pozor anketa pro rodiče! Máte zájem o prodloužení odpoledního provozu MŠ hrazenou zákonnými zástupci. Dotazník vyplňujte on-line na https:/goo.gl/forms/VgOrJxr4MshU9AUq2. Bližší informace u p. učitele
 • Vážení rodiče, platby pro školní rok 2018/2019 za předškolní vzdělávání a stravné naleznete v sekci Mateřská škola.
 • Uzavření MŠ "Pod Ještědem" v období letních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.2019 do 18.8.2019.
 • Zápis do MŠ,,Pod Ještědem"( sběr vyplněných žádostí) - od 9:00 hod do 12:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod
 • Děti přijaté do MŠ na školní rok 2019/2020 - ID dítěte : 1. 6495894883, 2. 7607445504, 3. 2843592962, 4. 3238061504, 5. 4631159044, 6. 5104190976, 7. 3930831364, 8. 5006284168, 9. 8745082889.
 • Děti přijaté do MŠ na školní rok 2019/2020 - ID dítěte : 10. 3040943104, 11. 3460275968, 12. 2601008128, 13. 4940953686, 14. 5980857662, 15. 2845956096
 • Společné focení dětí MŠ bude 6.6.2019 od 9:30 hod.
 • Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná 19.6.2019 od 16:00hod. Účast nutná.
 • Změna výletu na 25. 6. 2019. Na výlet jdou všechny děti ze zelené třídy. Informace na nástěnce MŠ. Příchod dětí cca 14.00 hodin.
 • Mateřská škola hledá od 1. 9. 2019 asistenta pedagoga. Úvazek 20 hodin/týdně. Zájemce prosíme o životopis na mail MŠ.

Dnešní jídelníček

dnes není nic na jídelníčku, páč jsme s největší pravděpodobností všichni doma
nashledanou zase v pondělí!
19.08.2019