Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Platby pro školní rok 2021 / 2022

Platby pro školní rok 2021 / 2022Datum konání:
1.9.2021

Je stanoveno na základě zákona č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhlášky č 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdější Vyhlášky č. 43/2006Sb., je stanoveno dle zákonného výpočtu z výše nákladů na provoz za předchozí kalendářní rok.

Od 1. 9. 2021 je stanoveno školné ve výši 640,- Kč/měsíc.

Platba školného je povinná pro všechny děti, které jsou přijaty nebo pokračují v předškolním vzdělávání v Mateřské škole ,,Pod Ještedem“ ve školním roce 2021/2022. Dle novelizace školského zákona se pro děti v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky vzdělávání poskytuje bezúplatně.

Školní rok v mateřských školách začíná 1. 9. 2021 a končí 31. 8. 2022.

 

STRAVNÉ

Od 1. 9. 2021 je stanoveno stravné 800 Kč/měsíc

Platba pro děti ve věku 3 -6 let stravné 800 Kč,-/měsíc

Platba pro děti ve věku 7 let stravné 860 Kč,-/měsíc

 

Na základě novelizace vyhlášky č.107/2005 Sb. O školním stravování vydané dne 1. 9. 2021 s účinností od 1. 9. 2021 musí být děti, které ve školním roce ( září – srpen) dosáhnou 7let po celý školní rok vedeny ve vyšší kategorii. Tyto děti mají vyšší výživové dávky a zvýšenou cenu stravného.

Platba pro děti ve věku 7let platí zálohově na probíhající měsíc za 20 dní, denní částka

je 43,- Kč,.

(Omlouvání dětí možno od 6:30 do 8:00 hodin nebo den předem !!/pokud není dítě omluveno, ten den je stravné počítáno/)

 

Číslo účtu pro platbu školného a stravného:

ČESKÁ SPOŘITELNA 5496842/0800

VS:číslo, které jste dostanete z MŠ

Do poznámky pro příjemce jméno a příjmení dítěte

Vše se platí převodem z účtu na účet nebo vkladem na uvedený účet!

Vyúčtování probíhá 1x za rok v měsíci září, kdy se na účty vrátí částky za stravné.

Splatnost vždy do 15.dne běžného měsíce

 

 

Platba pro děti ve věku 3-6 let STRAVNÉ 800,-Kč/měsíc

Celoden : 20 x 40,-Kč = 800,-Kč

 

Platba pro děti ve věku 7 let STRAVNÉ 860,-Kč/měsíc

 

Celoden : 20 x 43,-Kč = 860,-Kč

 

 

Rozpis stravného 3-6 let přesnídávka 9,-Kč

oběd            18,-Kč

pitný režim    4,-Kč

svačina         9,-Kč

celkem        40,-Kč

 

Rozpis stravného 7 let přesnídávka 9,-Kč

oběd            21,-Kč

pitný režim    4,-Kč

svačina         9,-Kč

celkem        43,-Kč