Drobečková navigace

Úvod > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Pod Ještědem

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I . Staré město

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Družina

Organizační struktura 

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Pod Ještědem
  U Školky 67
  460 08 Liberec 19

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Pod Ještědem
  U Školky 67
  460 08 Liberec 19

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - Pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 776 484 483 (ředitelka), +420 774 520 961 (hospodářka)

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.ms-podjestedem.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Pod Ještědem
  U Školky 67
  460 08 Liberec 19

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ms32.lbc@volny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  d9ckw57

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5496842/0800

6. IČO

72743051

7. DIČ

CZ72743051, škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: ms32.lbc@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): d9ckw57

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Pod Ještědem U Školky 67, 460 08 Liberec 19

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Pod Ještědem poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.