Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Distanční výuka

Distanční výuka

Povinnost se distančně vzdělávat se týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Škola bude v případě nutnosti poskytovat distanční formu vzdělávání dětem, průběžně nabízet soubor vzdělávacích aktivit, které budou zpracovány v souladu s hlavními principy rozvoje osobnosti předškolního dítěte s cílem dosáhnout rozvoje klíčových kompetencí dle RVP PV.

Pro distanční výuku děti využívají výukové vzdělávací sešity. Zákonní zástupci dostávají do svých mailových schránek od třídních učitelek průběžné pokyny pro vypracování úkolu. Informace k aktivitám, které p. učitelky během distanční výuky připravují (naučné stezky, pohádkový les, práce přes QR kódy či jiné aktivity dle tematických plánů z ŠVP.

Distanční vzdělávání v mateřské škole

  1. Distanční vzdělávání v mateřské škole Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.
    Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem.
  2. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání distanční formou účastnit.
  3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
  4. Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

§ 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

  1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
  2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
  3. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

V LIBERCI: 20. 8. 2021
Vyhotovila: Bc. Pavla Chundelová