Drobečková navigace

Úvod > O nás > Filosofie MŠ

Filosofie MŠ

Motto: „Děti – živé květiny země“.

Součastný stav

Vize naší mateřské školy je poskytovat kvalitní vzdělávání v nekonfliktní a přátelské atmosféře. Umožňuje širokou škálu nových metod pro vzdělání a rozvoj předškolních dětí, které shledáváme jako prioritu pro počáteční etapu v celoživotním vzdělávání jedince v naší společnosti.

Tradiční a kvalitně vedená mateřská škola „Pod Ještědem“ se nachází v lokalitě Horní Hanychov pod pohořím Ještědsko-kozákovským hřbetem. Škola je dvoupatrovou budovou se sklepem a půdou obklopená prostornou, pěkně upravenou zahradou s několika herními prvky, pískovišti a vzduchovou trampolínou.

Celkový počet 60-ti dětí v mateřské škole je rozdělen do tří homogenně rozdělených tříd s vyrovnaným personálním obsazením. MŠ „Pod Ještědem“ je příspěvkovou organizací a v právní subjektivitě je od 1. 1. 2003. Řídí se Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, podle něhož má vytvořený svůj školní vzdělávací program (,,Život dětí Pod Ještědem“), který respektuje priority a lokální podmínky školy, a je zaměřen především na podporu ekologické výchovy.

Naším cílem je zajistit maximální rozvoj individuality dítěte ve všech cílových klíčových kompetencí. Důležitým faktorem ve výchově a vzdělávání je pro nás především zájem o dítě, jeho rozvoj a spokojenost rodičů, kteří své dítě svěří do institualizovaného prostředí mateřské školy s pocitem jistoty a důvěry.

Oblast výchovně vzdělávací

Záměrem našeho výchovného pedagogického působení je vést děti k lásce k domovu, přírodě a vytvářet zdravé životní návyky, postoje, myšlení. Předškolní vzdělávání v MŠ “Pod Ještědem“ je vymezeno tak, aby navazovalo na trendy ve vzdělávání, aby byl respektován věk dítěte, schopnosti, jeho zkušenosti, potřeby a zájmy. Dále rozvíjí děti v oblasti ekologie, kultury, pohybových aktivit a zdraví. Prioritou je vidět v každém dítěti osobnost, která má individuální potřeby a dispozice k rozvoji sebe sama ve všech oblastech. Chceme podporovat zdravé sebevědomí dětí, samostatnost, sebejistotu, komunikativnost a celkovou socializaci dítěte. Podpořit jejich lásku k ostatním, vnímat kamarádské vztahy, tolerovat ostatní. V nemalé míře i rozvoj tvořivosti a zdravého pohybu, který je v předškolním věku dítěte jeho přirozenou potřebou.

Výchovně vzdělávací oblasti mateřské školy jsou rozšířeny o tvůrčí umělecké aktivity, především výtvarné a metody prožitkové pedagogiky. Využíváme artefiletické prvky, které považujeme za dobré prostředky výtvarných aktivit obohacující pedagogickou práci k rozvoji kompetencí předškolních dětí, například ke zlepšení komunikačních aktivit. Metody prožitkové pedagogiky jsou vhodné k podpoře a propojení tvořivých aktivit u kterých využíváme i výuku v přírodě. Okolí naší školy je vhodné i pro outdoorové aktivity

Psychosociální podmínky

Předškolní vzdělávání je první formou vzdělávání dítěte jinou osobou než rodinným příslušníkem, proto si musíme uvědomit, jak zodpovědnou roli ve výchově dítěte přebíráme.

Naším cílem je dětem vytvořit sociální prostředí plné porozumění, pohody, bezpečí a lásky. Důležitá je komunikace, vnímání a empatické naslouchání. To vše by mělo dítě vést k důvěře, jistotě a rozvoji beze stresu, kde by bylo podpořeno jeho sebevědomí. Díky tomu je dítě připraveno lépe rozvíjet oblasti učení, osvojovat si hodnoty jak základní, tak společenské a zvládnout další schůdky vzdělávání a postojů k životu.

Závěr

Uvědomujeme si, že pro uskutečňování cílů naší školy je nutná spolupráce se zřizovatelem školy, s rodiči, veřejností a vzájemné spolupráce zaměstnanců. Těmito řádky jsme Vám trošičku přiblížili náš vnitřní svět naší mateřské školy. Těšíme se na děti a rodiče.

Kolektiv MŠ